PTC To be Idol...

26-7-2562

เสร็จสิ้นไปอีกกิจกรรมดี ๆ และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด PTC To Be Idol Contest 2019 ที่ได้รับรางวัล ดาว เดือน และดาวเทียมทุก ๆ คนนะครับ

แข่งขันฝีมือแรงงาน

7-7-2562

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมศักยภาพ

6-7-2562

ทีมงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองและวิทยาลัยต่อไป...

พิธีวันไหว้ครู

5-7-2562

ถึงจะบ่นบ้าง ดุบ้าง เตือนบ้าง แต่ครูทุกคนอยากให้ลูก ๆ PTC ได้ความรู้และฝึกปฏิบัติจนชำนาญ เพื่อเป็นรากฐานของสายอาชีพอย่างแท้จริง

ประชุมผู้ปกครอง

14-5-2562

ภาพความประทับใจของการประชุมผู้ปกครอง พาณิชยกรรม คนที่ไม่เคยหนีห่างเราไปไหน แม้จะสุขหรือจะทุกข์ #แม่

Week Zero

13-5-2562

ผ่านไปได้ด้วยดี รับน้องปีนี้ยังคงความสนุกสนาน สนุกแค่ไหนให้ภาพนี้บรรยายแล้วกัน....

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์