เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-3665867 หรือที่เพจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

สมัครได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

เข้าร่วมประชุม

18-12-2562

เพื่อเตรียมโครงการ " ขยายฐานเยาชนจิตอาสาและสร้างเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัท ทิตารามฯ

17-12-2562

มารับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานในระบบทวิภาคี มีเงินเดือนส่งให้ทางบ้านด้วย

กิจกรรม อวท.

10-12-2562

นางสาวนุชนารถ สมัครสมาน
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว และอศจ.จังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก ระดับภาค กับการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเนวาด้า อุบลราชธานี

ประเมิน อวท. 

4-10-2562

คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันสถาปนาวิทยาลัย

29-11-2562

กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาประจำปี 2562 ทุกคน

แข่งทักษะวิชาชีพ

22-11-2562

ขอแสดงความยินดีกับนายนครินทร์ ตัวแทนนักร้องชายเพลงไทยสากล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดชัยภูมิ เข้าประกวดระดับภาคฯต่อไป

ประเมิน อวท. 

21-11-2562

ปฎิบัติหน้าที่ในการเปิดประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสุดความสามารถ

ประกวดนวัตกรรม

14-11-2562

วิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์เป็นชิ้นงาน ส่งเข้าประกวด

กฐินสัมฤทธิ์

8-11-2562

บุญกฐินวัดบ้านโนนงาม ยอดกฐินสัมฤทธิ์ วิทยาลัย 86,021บาท
ยอดรวมทั้งหมด 256,409 บาท

เปิดประชุม อวท.

1-11-2562

พิธีเปิด"การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แข่งขันทักษะพื้นฐาน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมคุณธรรม

4-10-2562

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 4 ต.ค.
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวีพีซเขาใหญ่
จ.นครราชสีมา

นำเสนอโครงการ

17-9-2562

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานของนักเรียน สาขาช่างยนต์ และสาขาบัญชี

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์