สถานการณ์ตลาดแรงงาน

- ความต้องการแรงงาน จำนวน 3,226 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 15.13

- ผู้มีงานทำ 9.63 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.91 

- ผู้ว่างงาน 8.70 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26.27 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.89

สถานการณ์ตลาดแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์