ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

TEAM

ผู้บริหาร

เรามีทีมผู้บริหารระดับมืออาชีพ

มีความรู้ ความสามารถ ในการ

บริหารงานในทุก ๆ ด้าน

นางอัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์

ผู้จัดการวิทยาลัย

นางสาวอังสนา ฉัตรชัยพลรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

Management Team

เราจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาของเรา มีประสบการณ์ในสายงานอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน

อย่างมั่นใจ 

นายสุริยน พิมพ์สุนนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

นายเนอรี่ อันวิชา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชานนท์ ศรีสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

นายศรัณย์ธรรศ ผิวรัตน์

(รศก.) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์