รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะ63

ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะ 63

ติดต่อสอบถาม/สมัครได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ  อ.เนติวุฒิ 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์